Föreningen PipeDream Productions huvudsakliga uppgift är att producera musikteaterföreställningar av varierande omfattning och inriktning men alltid av hög kvalité.

Föreningen skall vidare:

Verka för barn, unga och vuxnas engagemang och utveckling inom scenkonsten samt arbeta för att befrämja såväl amatörer som proffessionella artisters engagemang och utveckling inom scenkonsten.